DC-DC转换器电路(隔离型)

隔离型全桥DC-DC转换器示例

车载DC-DC转换器电路(隔离型)

产品线

U-MOS系列100V N沟道MOSFET

器件型号

额定漏极电流[A]

导通电阻(最大值)
[mΩ]@VGS=10V

封装

XPN1300ANC

30

13.3

TSON Advance(WF)

XPN2400ANC *

20

23.5

TK60S10N1L

60

6.11

DPAK+

XPH4R10ANB

70

4.1

SOP Advance(WF)

XPH6R30ANB

45

6.3

XPW4R10ANB

70

4.1

DSOP Advance(WF)L

XPW6R30ANB

45

6.3

DSOP Advance(WF)M

XPQ1R00AQB *

300

1.03

L-TOGL™

* :开发中(规格如有更改,恕不另行通知。)

晶体管输出光耦

器件型号

TLX9291A

TLX9185A

TLX9000

TLX9300

TLX9188

隔离电压[Vrms]

3750

3750

3750

集电极-发射极电压[V]

80

40

200

暗电流[nA]@Ta=125℃

< 100
@VCE=48V

< 10
@VCE=24V

< 50
@VCE=200V,Ta=105°C

转换效率[%]

@IF=5mA,VCE=5V,Ta=25℃

50至600

100至600(GB等级)

100至900

50至600

100至600(GB等级)

转换效率(饱和度)[%]

@IF=1 mA,VCE=0.4V,Ta=25℃

> 30

> 30

> 30

AEC-Q101TVS二极管(用于CAN通信)

器件型号 DF3D18FU DF3D29FU DF3D36FU
封装 USM (SOT-323)
VESD[kV]@ISO 10605 ±30 ±30 ±20
VRWM(最大值)[V] 12 24 28
Ct(典型值/最大值)[pF] 9/10 6.5/8
RDYN(典型值)[Ω] 0.8 1.1 1.5

联系我们

技术咨询

联系我们

联系我们

常见问题

常见问题(FAQ)
在新窗口打开